Neon compra Consiga+ e embarca no mercado de crédito consignado